Meditācija
Neparasts ceļojums neparastiem cilvēkiem!
     Mīlestības enerģijas spēku var izjust meditācijā.
Mīlestība Tevi dziedina un dod spēku virzīties!
 • Atbrīvo emocijas, prātu un ķermeni.
 • Atjauno harmoniju smalkās struktūrās.
 • Nonāc tuvāk pie sevis.
 • Ļauj patīkamām domām raisīties.
 • Atjauno dzīvības un seksuālo enerģiju.
Tavs smaids, labestība un griba + meditācija, video un mūzikas skaņas = virzība, nākotnes izmaiņas –Mīlestība!
     Radi dzīvē veiksmi un brīnumus pats sadarbībā ar mums!
Aktavio Lioss mūzika, video un dziļas zināšanas par cilvēka un Visuma enerģiju mijiedarbību un harmoniju. Dvēsele ir cilvēka visu izjūtu pasaule. Visas izjūtas, ko ikdienā katrs izjūtam, veidojam un sakrājam, ierakstās šajās dvēseles struktūrās. Visumā darbojas enerģijas nezūdamības likums. Cilvēka iekšējā pasaule arī ir Visums, turklāt ļoti sarežģīts. Izjūtu alķīmija ir zinātne, kas meklē iespējas vienas izjūtas nomainīt uz citām. Vienas enerģijas pārveidot uz citām. Tātad, ja cilvēkā ir negatīvas izjūtas, tās vajag nomainīt uz pozitīvām. Tas ir ceļš uz Mīlestību. No tā ir atkarīga cilvēka veselība, attiecības, sekss, materiālā pasaule un visa kopējā dzīves ceļa virzība.
Smaida meditācija!
     Cilvēks apsēžas ērti un tiek ievadīts zemapziņā, atvirzot prātu no ikdienas steigas, risināšanas, domām, problēmām, darbiem, uzmanību vadot pa ķermeni un ķermeņa daļām. Tā cilvēka uzmanība tiek pievērsta sev, savam ķermenim, Dvēselei, atslēdzot prātu no sadzīves un pievēršot savai enerģētikai.
     Visi procesi, kas notiek cilvēka dzīvē, sākumā notiek viņa enreģētikā. Tas dod iespēju jebko izmainīt. Jāiegūst izmaiņas enerģijās, un tad mainīsies dzīves apstākļi, notikumi, pašsajūta, attieksme, veselība, attiecības.
     Cilvēks zemapziņā tiek aizvadīts uz harmoniskām enerģiju plūsmām un tās veido enerģētikas attīrīšanos, kārtošanos un izmaiņas uz mīlestību. Var atrast konkētu problēmātisku vietu un to izmainīt.
     Tad apziņa tiek vadīta pie paša cilvēka smaida. Pasmaidīt pašam sev un pasmaidīt patiesi, mīļi, silti sanāk pavisam ne katram cillvēkam. Tas ir jāmācās un jāpasmaida tāpat vien pašam sev, savai dzīvei. Tad pakāpeniski pārejam uz to, ka smaids ir sejā un reizē pasmaida krūtis. Tad veidojam smaidu arī vēderā, sirdī. Kamēr cilvēks viss kopā veidojas kā viens liels smaids pats sev, visumam un mīlestībai.
     Procesa dziļākai iedarbībai tiek veikta sadarbība ar L.Aktavio mūziku vai dabas skaņām. Ar skaņu palīdzību tiek padziļināti tīrītas un mainītas cilvēka struktūras un nostiprināts pozitīvais rezultāts, izdarītais meditācijas laikā.
     Tad tiek veidota pateicība par procesu, iespējām, izmaiņām un par Dieva mīlestību. Cilvēks tiek izvadīts no zemapziņas šajā laikā un šajā telpā, kur atrodamies, un pamazām notiek saskarsme ar reālo fizisko pasauli. Iegūtas ir izmaiņas, kas nes uzlabojumu visās dzīves sfērās. Atkarīgs, cik cilvēks pats iet uz šiem uzlabojumiem un cik pats tos arī ikdienā veido.
Process meditācijas ilgst 1.5-2 stundas.
Šie izjūtu izmaiņu darbi vajadzīgi katram no Jums. Lai Jums katram izdodas iemīlēt sevi, šo pasauli un citus cilvēkus Visuma telpā, jo mēs visi esam savstarpēji saistīti un dzīvojam likumsakarību pasaulē!
Atbrīvošanās meditācija
 
Cilvēks sastāv no Gara, Dvēseles un ķermeņa.
     Tā ir ļoti sarežģīta enerģētiska sistēma, Dievam izveidota noteiktā darbībā. Darbībai jānotiek harmonijā, bet negatīvās ietekmes rada bloķējumus. Visas dzīves un notikumu pamatā ir enerģiju plūsmas. Katrā cilvēkā ir spēcīga enerģija. Kā cilvēks vada savu enerģiju? Kādās domās un izjūtās enerģiju iesaista? Kur virza savu dzīves potenciālu?
Tu esi tas, ko Tu domā un jūti!
     Pozitīvas domas un izjūtas rada pozitīvu personību, veselu fizisko ķermeni un veiksmīgu dzīvi kopumā. Prāta haoss, negatīvas domas un izjūtas iztērē milzīgu daudzumu cilvēka enerģijas, radot negatīvu personību, sāpes fiziskā ķermenī un ciešanas dzīves apstākļos. Meditācijā ar mūziku un video cilvēks var attīstīties -iemācīties vadīt savu enerģiju un transformēt savu personību un dzīvi uz labestību, harmoniju un mīlestību. Tas ir cilvēka dzīves uzdevums.
Meditācijā ar mūziku un video cilvēkam ir iespēja:
 • Kļūt labākam,
 • Transformēt sevī pagātnē sakrātās negatīvās domas un izjūtas,
 • Iemācīties domāt pozitīvi,
 • Izjust sevi, citus cilvēkus un dzīvi harmoniski,
 • Atjaunot savu kopējo enerģētiku, kas ir pamats veiksmei visos dzīves aspektos- veselībā, attiecībās, darbā, seksā, materiālā pasaulē un visā kopējā dzīves ceļa virzībā.
     Negatīvas enerģijas nobloķē tīras, pozitīvas mīlestības enerģijas plūsmas. Cilvēka dzīvē sākas neveiksmes, slimības, konflikti, pazemojumi, nesaskaņas un daudzas citas nepatikšanas. Enerģētika ir jāattīra, jāatjauno un enerģijas vibrācijas jāpaceļ smalkākos līmeņos.
 • Grūti koncentrēties?
 • Nav laika?
 • Fiziskas sūdzības?
 • Cietušas partnerattiecības?
 • Mūžīgi noguris?
Viens no daudziem veidiem ir meditācijas! Tu iegūsti iespēju iemācīties šo meditāciju un pielietot mājās savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Atbrīvošanās meditācija
     Šī meditācija sākas ar prāta atbrīvošanu no ikdienas informācijas, enerģijas un nonākšanu pie sevis. Pakāpeniski cilvēks tiek ievadīts zemapziņā. Ar uzmanību tiek iziets pa ķermeni, sākot no kāju pirkstiem un uz augšu līdz galvas augšdaļai. Notiek iedziļināšanās visās ķermeņa sastāvdaļās. Cilvēkā sakrājas informācija un enerģijas no sadzīves, ikdienas, citiem cilvēkiem, vides, savām domām, izjūtām, ēdiena, rīcībām. Izejot visas locītavas, asinsvadus, šūnas, orgānus, šķidrumus, kas cirkulē pa ķermeni. Visur, kur pieskaras apziņa, tur notiek enerģijas atbrīvošanās un jaunas enerģijas uzņemšana, cirkulācija. Tādā veidā tiek atbrīvotas enerģijas, kas sakrājušās, sastājušās un bloķē enerģiju plūsmas un cirkulācijas. Ja iet dziļāku procesu, tad tiek apskatīti orgāni, viņu enerģētika un piesaites savā starpā, kur orgāni parazītiski vampirē un ietekmē cits cita darbību. Saites var tikt neitralizētas un orgāni sāk darboties sev paredzētā ritmā. Cilvēka apziņa tiek pievesta pie mīlestības, Dievišķām enerģijām, lūgšanām, notiek pieskaršanās gaišajam, Dvēselei un pozitīvajam. Kad iegūts Dvēselē vēlamaias rezultāts, uzlabojums, cilvēks tiek vadīts ārā no zemapziņas.
     Izjūtot sevi fiziskā ķermenī, pakāpeniski apziņa tiek atgriesta šeit un tagad, telpā un laikā, šajā laika realitātē. Tad tiek teikta pateicība par izdarīto darbu, iespējām mainīt sevi, attīrīties, uzņemt visuma enerģijas, saņemt visuma svētību, lai mums palīdzētu izmaiņu procesā.
     Līdz ar to uzlabojas kopējais enerģētikas stāvoklis, noskaņa, tīrākas domas, veselība, attiecības ar sevi un apkārtējiem, notiek dzīvē dažādi brīnumi. Tas būs neparastākais piedzīvojums katra dzīvē un pirmais ieskats zemapziņas noslēpumu, brīnumu, izmaiņu un mīlestības pasaulē.
     Svarīgu lomu šajā meditācijā pilda mijiedarbība ar meditācijas vadītāju, video un mūziku.
Šis process palīdzēs Jums:
 • Relaksēties,
 • Atbrīvoties,
 • Pilnveidoties,
 • Nonākt iekšējā harmonijas, pieņemtības stāvoklī,
 • Ieklausīties, iepazīt sevi,
 • Iegūt pozitīvas izmaiņas fiziskās pasaules notikumos.
    
     Meditācija ar video un mūziku Visuma vibrācijās ir unikāls un neatkārtojams instruments sevis pilnveidošanā-mūsu laikmeta un nākotnes instruments. Katrs cilvēks vēlas būt mīlēts un mīlēt, dzīvot harmonijā, būt vesels, veiksmīgs un bagāts. Tam traucē cilvēka dziļākajos prāta un Dvēseles slāņos sakrāts piesārņojums -pagātnes negatīvās izjūtas, domas, sāpes, ciešanas, neveiksmes un apziņas programmas.
To ir iespēja mainīt, uzlabot.
    
        Process kopēji ilgst 2 stundas.