Meditācija
Neparasts ceļojums neparastiem cilvēkiem!
     Mīlestības enerģijas spēku var izjust meditācijā.
Mīlestība Tevi dziedina un dod spēku virzīties!
  • Atbrīvo emocijas, prātu un ķermeni.
  • Atjauno harmoniju smalkās struktūrās.
  • Nonāc tuvāk pie sevis.
  • Ļauj patīkamām domām raisīties.
  • Atjauno dzīvības un seksuālo enerģiju.
Tavs smaids, labestība un griba + meditācija, video un mūzikas skaņas = virzība, nākotnes izmaiņas –Mīlestība!
     Radi dzīvē veiksmi un brīnumus pats sadarbībā ar mums!
Aktavio Lioss mūzika, video un dziļas zināšanas par cilvēka un Visuma enerģiju mijiedarbību un harmoniju. Dvēsele ir cilvēka visu izjūtu pasaule. Visas izjūtas, ko ikdienā katrs izjūtam, veidojam un sakrājam, ierakstās šajās dvēseles struktūrās. Visumā darbojas enerģijas nezūdamības likums. Cilvēka iekšējā pasaule arī ir Visums, turklāt ļoti sarežģīts. Izjūtu alķīmija ir zinātne, kas meklē iespējas vienas izjūtas nomainīt uz citām. Vienas enerģijas pārveidot uz citām. Tātad, ja cilvēkā ir negatīvas izjūtas, tās vajag nomainīt uz pozitīvām. Tas ir ceļš uz Mīlestību. No tā ir atkarīga cilvēka veselība, attiecības, sekss, materiālā pasaule un visa kopējā dzīves ceļa virzība.
Smaida meditācija!
     Cilvēks apsēžas ērti un tiek ievadīts zemapziņā, atvirzot prātu no ikdienas steigas, risināšanas, domām, problēmām, darbiem, uzmanību vadot pa ķermeni un ķermeņa daļām. Tā cilvēka uzmanība tiek pievērsta sev, savam ķermenim, Dvēselei, atslēdzot prātu no sadzīves un pievēršot savai enerģētikai.
     Visi procesi, kas notiek cilvēka dzīvē, sākumā notiek viņa enreģētikā. Tas dod iespēju jebko izmainīt. Jāiegūst izmaiņas enerģijās, un tad mainīsies dzīves apstākļi, notikumi, pašsajūta, attieksme, veselība, attiecības.
     Cilvēks zemapziņā tiek aizvadīts uz harmoniskām enerģiju plūsmām un tās veido enerģētikas attīrīšanos, kārtošanos un izmaiņas uz mīlestību. Var atrast konkētu problēmātisku vietu un to izmainīt.
     Tad apziņa tiek vadīta pie paša cilvēka smaida. Pasmaidīt pašam sev un pasmaidīt patiesi, mīļi, silti sanāk pavisam ne katram cillvēkam. Tas ir jāmācās un jāpasmaida tāpat vien pašam sev, savai dzīvei. Tad pakāpeniski pārejam uz to, ka smaids ir sejā un reizē pasmaida krūtis. Tad veidojam smaidu arī vēderā, sirdī. Kamēr cilvēks viss kopā veidojas kā viens liels smaids pats sev, visumam un mīlestībai.
     Procesa dziļākai iedarbībai tiek veikta sadarbība ar L.Aktavio mūziku vai dabas skaņām. Ar skaņu palīdzību tiek padziļināti tīrītas un mainītas cilvēka struktūras un nostiprināts pozitīvais rezultāts, izdarītais meditācijas laikā.
     Tad tiek veidota pateicība par procesu, iespējām, izmaiņām un par Dieva mīlestību. Cilvēks tiek izvadīts no zemapziņas šajā laikā un šajā telpā, kur atrodamies, un pamazām notiek saskarsme ar reālo fizisko pasauli. Iegūtas ir izmaiņas, kas nes uzlabojumu visās dzīves sfērās. Atkarīgs, cik cilvēks pats iet uz šiem uzlabojumiem un cik pats tos arī ikdienā veido.
Process meditācijas ilgst 1.5-2 stundas.
Šie izjūtu izmaiņu darbi vajadzīgi katram no Jums. Lai Jums katram izdodas iemīlēt sevi, šo pasauli un citus cilvēkus Visuma telpā, jo mēs visi esam savstarpēji saistīti un dzīvojam likumsakarību pasaulē!