Ivetas vadītās online info- meditācijas
Cilvēka dzīves attīstība

    Laipni aicinu Tevi apmeklēt 3 ciklu online info- meditāciju kursu “Cilvēka dzīves attīstība”, sākot ar 24.novembri, katru trešdienas vakaru pl.19.00 pēc Latvijas laika Zoom programmā.

     Kurss sastāv no 3 cikliem, katrā 5 nodarbības, notiek 1x nedēļā. Visu kursu var iziet reizē un var iet pa cikliem.

 

     Šis online info- meditāciju kurss ir veidots ar mērķi motivēt cilvēkus iepazīt sevi un saprast savu dzīvi. Dot cilvēkiem iespējas uzzināt un iegūt praktiskas iemaņas, kā mainīt sevi, lai kļūtu par labāku un mīlošāku cilvēku un veidotu uzlabojumus savā dzīvē.

     1.cikls “Kas ir cilvēka dzīve?” 

 

     Šajā info- meditāciju ciklā iegūsiet pamatinformāciju par cilvēku. Iepazīsiet cilvēka enerģētiskās pamatstruktūras. Uzzināsiet, kā cilvēks mijiedarbojās ar apkārtējo pasauli un pats veido savas dzīves apstākļus. Iespēja saprast sevi un savu dzīvi, mainīt sevi – kļūt labākam un mīlošākam cilvēkam un uzlabot jebkuru savas dzīves apstākli.

 • Ievadnodarbība.

 • Kas ir cilvēks?

 • Kāpēc vajag sevi iepazīt?

 • Kā sevi iepazīt?

 • Cik ilgi sevi iepazīt?

Ilgums: 30 min (7 min informācija, 23 min meditācija)

Maksa: 10 eur/nodarbība

 

     2.cikls “Apziņas treniņš”

 

     Šajā info- meditāciju ciklā uzzināsiet par cilvēka apziņas darbības principiem un apziņas ietekmi uz cilvēka dzīvi. Iespēja mācīties iepazīt savas apziņas darbības ieradumus un trenēt savu apziņu, lai celtu savu enerģētisko potenciālu un ikdienā būtu līdzsvarā, pozitīvajā un pie saviem mērķiem. 

 • Ievadnodarbība.

 • Kas ir apziņas treniņš?

 • Kāpēc vajag apziņas treniņu?

 • Kā trenēt savu apziņu?

 • Cik ilgi trenēt savu apziņu?

Ilgums: 40 min (10 min informācija, 30 min meditācija ar apziņas treniņu)

Maksa: 15 eur/nodarbība

 

     3.cikls “Apziņas veidošana”

 

     Cilvēka dzīvi nosaka viņa dzīves uzskati, rakstura īpašības un izjūtas, attieksme. Šajā info- meditāciju ciklā uzzināsiet, kā strādāt ar savu apziņu, lai mainītos pagātnē sakrātie negatīvie dzīves uzskati, uzvedība, attieksme un veidotos uzlabojumi dzīvē. 

 • Ievadnodarbība.

 • Kas ir apziņas veidošana?

 • Kāpēc vajag veidot savu apziņu?

 • Kā veidot savu apziņu?

 • Cik ilgi veidot savu apziņu?

Ilgums: 50 min (15 min informācija, 35 min meditācija ar apziņas veidošanu)

Maksa: 20 eur/nodarbība

 

Maksājums jāveic pirms katras nodarbības, cikla vai kursa.

     Pasniegtā informācija ir balstīta uz skolotāja Aktavio Liosss dzīves mācībām par Dvēseles terapiju. 

 

     Praktiskajā daļā tiks pasniegtas dažādas tematiem atbilstošas meditācijas un pielietota īpaša autordarbu mūzika. Tā palīdz cilvēkam attīrīt un mainīt pagātnē sakrātās negatīvās enerģijas un veidot Dvēselē mīlestību.

 

Kursu vada: Iveta Kokoreviča- 26423699

iveta.lawio@gmail.com 

https://www.lawio.info/iveta

4 Online meditācju cikls „Iemīli sevi“

 

     Ja Tu vēlies savā dzīvē kaut ko uzlabot, sasniegt, izmainīt - sāc ar sevi!

Viss, kas notiek mūsu dzīvē – attiecībās, darbā, veselībā, naudas lietās, ir spogulis mūsu attieksmei pašiem pret sevi.  Jo vairāk mīlestības pret sevi, jo harmoniskāk mēs jūtamies un efektīvāk varam sasniegt mērķus gan personīgā, gan biznesa jomā.

Prasības dzīvē var būt tikai pret sevi! Tāds ir Visuma likums.

 

     Laipni aicinu Tevi piedalīties 4 Online meditāciju ciklā “Iemīli sevi”, kas notiks, sākot ar 11.novembri, ceturtdienās pl. 20.00 pēc Latvijas laika Zoom programmā (atkārtojums sestdienās pl. 20.00). Nodarbības ilgums 40 minūtes, notiek vienu reizi nedēļā.

 

     Tā ir iespēja patiesi ieskatīties savā iekšējā pasaulē, attieksmē pret sevi un dzīvi. Mācīties saprast, ko nozīmē mīlēt sevi un kā to praktiski darīt ikdienā.

 

Katrā nodarbībā:

10 minūtes - ieskats dzīves mācībās par mīlestību pašam pret sevi.

10 minūtes – prāta atbrīvošana no ikdienas domām.

20 minūtes - meditācija, kuras laikā tiks praktizēta noteikta tehnika, lai veicinātu mākslu mīlēt sevi.

 

     Meditācijas efektivitātes nolūkā tiks atskaņota harmonijas enerģijās radīta meditācijas mūzika, kas palīdz mainīties – attīrīties no negatīvām domām, emocijām un izjust mīlestību.

 

1.nodarbība “Sevis pieņemšana”.

•          Ko nozīmē mīlēt sevi?

•          Kāpēc vajag mācīties mīlēt sevi?

•          Kas ir Mīlestība un kas ir mīlestības trūkums?

•          Praktiska meditācija sevis pieņemšanai.

 

2.nodarbība “Piedod sev”.

•          Sirds čakra – mīlestības enerģijas centrs. Ko tā rāda?

•          3 raksturīgi veidi, kā cilvēks aizver savu sirdi mīlestībai un vairo agresiju pret sevi.

•          Piedošanas transformējošais spēks.

•          Praktiska meditācija, lai piedotu sev. 

 

3.nodarbība “Mīlestības lūgšana”.

•          5 raksturīgi veidi, kā ikdienā cilvēks piepilda sevi ar viltus mīlestību.

•          Atpazīsti sevī procesus, kas vairo agresiju!

•          Soļi, kas tuvina sevis mīlestībai.

•          Praktiska meditācija, kā ar lūgšanu vairot sevī mīlestību.

 

4.nodarbība “Pateicība”.

•          Lielākais palīgs ceļā uz sevis mīlestību – pateicība.

•          Kas ir pateicība?

•          Kāpēc vajag pateikties?

•          Kā pateikties?

•          Par ko pateikties?

•          Praktiska pateicības meditācija.

 

     Meditācijas vada: Iveta Kokoreviča, LAWIO studija, Dvēseles terapeite https://www.lawio.info/iveta

     Zināšanas un meditācijas ir balstītas uz Aktavio Lioss dzīves mācībām par Dvēseles terapiju. Meditācijās tiek atskaņota viņa īpaši veidota meditācijas mūzika.

 

Enerģijas apmaiņa:

Viena nodarbība 15 Eur

4 meditāciju cikls kopā 50 Eur

Maksa jāveic pirms nodarbības vai cikla uz bankas kontu vai Paypal.

 

     Lai pieteiktos uz mediāciju ciklu un iegūtu papildu informāciju, sazinies ar Ivetu – 26423699, iveta.lawio@gmail.com

 
 

Radoša konfliktu risināšana

     Laipni aicinu Tevi pievienoties 4 Online meditāciju ciklam "Radoša konfliktu risināšana", kas notiks katru mēnesi 4 nodarbības x1 nedēļā.

     Trešdienās pl. 19.00 (pēc Latvijas laika.)

Pieteikties uz ciklu var visa mēneša garumā līdz nākošā mēneša sākumam(cikla sākumam)

 

     Komunikācija ar cilvēkiem ir mūsu ikdienas neizbēgama sastāvdaļa. 

Ģimenē, darbā, sabiedrībā mēs esam mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un attiecībās bieži rodas konflikti.

     Spēja saprast konfliktu būtību un prasme radoši tos risināt - uzklausīt un saprast otru, kā arī izteikt savas domas un atrast kompromisu - ir vitāli nepieciešamas, lai mēs veiksmīgi veidotu savu dzīvi un būtu veseli gan fiziski, gan garīgi.

🧘 MEDITĀCIJAS PROCESS:

5 minūtes - ieskats Aktavio Lioss dzīves mācībās "Dvēseles terapija" par radošu konfliktu risināšanu.

5 minūtes - prāta atbrīvošana no ikdienas domām.

20 minūtes - praktiska meditācija harmoniskas mūzikas skaņās, kuras laikā tiek praktizēta noteikta tehnika, lai pilnveidotu prasmes risināt konfliktus radoši.

     MEDITĀCIJU UNIKALITĀTE:

Meditācijās tiek atskaņota īpaša meditācijas mūzika, ko radījis Aktavio Lioss augsta līmeņa enerģijās. Tā palīdz cilvēkam attīrīt un mainīt pagātnē sakrātās negatīvās enerģijas un veidot Dvēselē mīlestību.

 

MEDITĀCIJAS VADA: Iveta Kokoreviča, Dvēseles terapeite https://www.lawio.info/iveta

CIK ILGI?: 30 minūtes.

KUR?: Zoom.us programmā tiešsaistē. 

Pievienošanās ir ļoti vienkārša, arī cilvēkiem bez priekšzināšanām.

ENERĢIJAS APMAIŅA:

Cikls meditācijas - 40 eur (viens maksājums). Viena meditācija - 10 eur.

Maksa jāveic pirms meditācijas cikla vai meditācijas uz PayPal vai bankas kontu.

 

❗ PIETEIKUMI & JAUTĀJUMI:

Iveta Kokoreviča

Tālr.: + 371 26423699 vai WhatsApp

Epasts: iveta.lawio@gmail.com 

www.lawio.info

 

 VAIRO MĪLESTĪBU SEVĪ UN TĀ VEIDOSIES TEV APKĀRT!

Uz tikšanos!

Labu dienu vēlot, Iveta

 

30 min Online meditācijas “Atjauno dzīvības enerģiju”

 

     Laipni  aicinu Tevi pievienoties uz 30 min Online mūzikas meditācijām “Atjauno dzīvības enerģiju”, kas notiks oktobrī katru otrdienu un pl. 20.00 pēc Latvijas laika Zoom tiešsaitē.

 

     Visdārgākais resurss, kas mums katram ir – tā ir dzīvības enerģija. Tā dod iespēju būt harmonijā pašam ar sevi, veidot saskanīgas attiecības ar cilvēkiem, būt veselam, veiksmīgam darbā, pelnīt naudu, sasniegt mērķus un justies labi.

 

     Ikdienas steiga, darba pienākumi, sadzīves procesi, stress, neziņa un citas negatīvas domas un izjūtas piesārno un atņem dzīvības enerģiju.

 

     Meditācija ir unikāls veids, kā īsā laikā un efektīvi atjaunot dzīvības enerģiju, atpūsties, atgriezties līdzsvarā un harmonijā.

 

Meditācijas vada: Iveta Kokoreviča, Dvēseles terapija, https://www.lawio.info/iveta
 

Meditācijas vieta: Interneta vide, Zoom programma

 

Maksa: 10 Eur viena meditācija (maksājums jāveic pirms meditācijas)


Pieteikumi un jautājumi: Iveta, + 371 26423699, iveta.lawio@gmail.com

www.lawio.info