Mīlestības sastāvdaļas

 

     Katrs cilvēks sastāv gan no pozitīvā, gan no negatīvā. Mūsu dzīves uzdevums ir vairot sevī pozitīvās īpašības un ieradumus un mazināt negatīvo un nevēlamo. Vajadzīga sapratne un ieskatīšanās savā realitātē.

Ticība.

Visumam (Dievam, Augstākajam Es, Radītājam), labajam, pozitīvajam.

Sev kā Visuma daļiņai.

Sapratnes veidošana.

Sapratne, kā ir veidota dzīve, Visums, cilvēks. Cēloņu un seku likuma izpratne, kas ir aiz tā, kas notiek, kāpēc tā notiek.

Labestība.

Izjust pret pasauli, sevi, notikumiem pozitīvas izjūtas un vēlēt citiem un sev labāko.

Iekšējs siltums, sirsnība, maigums Dvēseles.

Iecietība.

Pieņemt atšķirīgus uzskatus, vērtības, atšķirīgo cilvēkos un viņu dzīves ceļā.

Pacietība.

Nesteidzināt notikumus, apzināties, ka visam, kas notiek ir iemesls, ka tajā strādā cēloņu un seku likums.

Pateicība.

Iemācīties pateikties ne tikai par pozitīvo sevī un savā dzīvē, bet arī par sāpīgiem mirkļiem, neveiksmēm, jo Visuma pasaulē nav mērījumu “labs un slikts”. Viss, kas notiek, ir nepieciešams, lai cilvēks apzinātos kļūdas savos uzskatos, vērtībās un mācītos mīlestību.

Piedošana.

Piedod sev un citiem, lūgt piedošanu otram un Radītājam par pāridarījumiem, Visuma likumu pārkāpumiem.

Attīstība.

Sasniegt mērķus. Lai kas būtu sasniegts - sapratnē, izjūtās, izmaiņās, pilnveidošanā - turpināt meklēt atbildes, uzlabot kvalitāti.

Patiesums.

Cilvēks dzīvē vēlas būt pareizs, saprasts un atzīts un iemācās nēsāt maskas, lai iederētos un būtu vajadzīgs. Patiesam būt pret sevi,

pret otru… tas ļauj augt, mācīties.

Gandarījums.

Piepildījums, apzināšanās par pagātni, ceļu, grūtībām, kas ir pārvarētas. Ka Visums, cilvēki ir palīdzējuši, mirkļa gandarījums, redzēt nākotni, ka jāattīstās, dzīvesprieks.

Pieņemšana.

Sevis, savas dzīves un citu cilvēku pieņemšana. Viens no attīstības un mīlestības soļiem ir savu reakciju mainīšana - neveidot agresiju, bet pieņemšanu un sapratni. Tas nenozīmē, ka bezspēcībā nolaiž rokas un nemainās - bet lai mainītu uz pozitīvu, svarīgi ir pieņemt un pateikties par to, kas un kā ir. Neizjust pretestību un neapmierinātību.

Cieņa.

Pret  sevi, citiem, saviem apstākļiem, cienīt nozīmē pieņemt, pateikties, novērtēt.

Pazemība.

Līdzvērtība, pateicība, jo vairāk saprot, jo vairāk aug, jo vairāk ar sevi jāstrādā.

Gaisma, siltums, plūsmas.

Cilvēks mācas izjust gaismu, krāsas, siltumu, enerģiju plūsmas, kas ir Visumā.

Apzināšanās.

Sevis un Visuma apzināšanās.

Līdzvērtība.

Neizjūt pārākumu vai mazvērtību.

Līdzsvars.

Nav kāpumi un kritumi izjūtās, domās - cilvēks kā viens vesels virzās uz priekšu, apzinoties, kur atrodas un kur vēlas nokļūt.

Visuma griba.

Pieņem Dieva gribu, kas virza mūsu Dvēseles un apziņas uz Mīlestību.

Mērķtiecība.

Skaidras domas, mazināts haoss. Cilvēks, lai kas arī notiktu, spēj apziņā ar domām atrasties savos mērķos - dienas, nedēļas, mēnešu, dzīves un mūžības.

Realitātes uztvere.

Patiesi redzēt savu dzīvi un sevi - redzēt to, kas ir, nevis to, kā vēlētos. Apzinoties realitāti ir skaidrāks, kas ir vajadzīgs, lai veidotu sevi un savu dzīvi veiksmīgu.

Sevis iepazīšana.

Cilvēks spēj sevi apzināties, izjust, redzēt no malas. Patiesi apzināties, kas viņā strādā, no kā viņš ir veidots.

Skaidras domas.

Cilvēks domā to, kas viņam ir vajadzīgs, nevis to, kas nav, kas ir slikts, veidojot pārmetumus, neapmierinātības, kritizējot un analizējot.

Dzīvības enerģija.

Cilvēkā brīvi cirkulē Zemes un Visuma enerģijas, ko cilvēks var realizēt radīšanas procesos.

Disciplīna.

Izvēle ko darīt un ko nedarīt, ko izjust un ko domāt. Disciplīna palīdz noturēt domas un izjūtas vajadzīgajā.

Vērtības.

Vērtības veido mūsu dzīvi, tās nosaka cilvēka izvēles, rīcības un dzīves virzību. Visuma vai sadzīviskas vērtības.

Radošums.

Cilvēks apzinās sevi kā radītāju, savus talantus, stiprās puses, tās pilnveido un attīsta to, kas nav iedots no Radītāja.

 

Prasības tikai pret sevi, nevis dzīvi vai citiem cilvēkiem.

 

Aktavio Lioss™ mūzikas un video darbi palīdz cilvēkam izjust

pozitīvo un apzināti to veidot.

Vertibu_Tristuris.jpg
 

Kas ir mīlestības trūkums?

(grēki - audzināšana)

 

     Viena no zemām vibrācijām Visumā ir bailes.

Bailes rodas no vērtēšanas, nepieņemšanas, neapmierinātības (agresija).

Lepnība:

 • Vērtēšana, viedokļu veidošana,

 • Augstprātība,

 • Nepilnība,

 • Mazvērtība,

 • Neapmierinātība,

 • Pretestība (pasaule, dzīve nepareiza, netaisnīga),

 • Pieķeršanās, idealizācijas,

 • Agresija pret sevi un citiem,

 • Dusmas, naids, skumjas,

 • Nepieņemšana sevis, cilvēku un pasaules,

 • Izmisums, neticība,

 • Neuzticēšanās - depresija, apātija,

 • Skaudība - iznīcība,

 • Nosodījums, šaubas,

 • Aizvainojums, protests,

 • Steiga, stress, pārdzīvošana,

 • Ziedošanās,

 • Manipulēšana, izlikšanās, apmāns, meli,

 • Man vienmēr ir taisnība, pašpārliecinātība,

 • Lielība - esmu labāks par citiem, citu apstrīdēšana,

 • Kavēšanās neveiksmēs, negatīvajā, tajā, ko negrib,

 • Pašcieņas trūkums,

 • Slikta vēlējumi, ļaunprātīga, tīša kaitniecība,

 • Kontrole visa, visur un vienmēr,

 • Pārmērīga juteklība vai nejūtīgums,

 • Personīgā svarīguma sajūta,

 • Negodīgums attiecībā pret sevi un citiem,

 • Uzmanības pievēršana sev, skaļa runāšana,

 • Skolotāja noskaņa attiecībā pret citiem,

 • Sevis un citu pazemošana un noniecināšana,

 • Aprunāšana, slikta vēlējumi, klačas,

 • Tieksme kontrolēt situāciju, atbildības neuzņemšanās,

 • Kritika “viss šeit slikti”, bet piedāvājumu un risinājumu nav,

 • Nevēlēšanās, lai kāds palīdz,

 • Pārmērīga strādāšana,

 • Uzņemties vairāk darbus, nekā spēj paveikt,

 • Darbu daudz - fiziskais ķermenis nespēj turēt,

 • Pļāpīgums, tieksme runāt par savām problēmām,

 • Balss tembrs smalks - paaugstināts jeb zems - rupjš,

 • Žestikulēšana ar rokām, ķermeni, sejas mīmiku,

 • Sarkasms, smīni, joki nevietā, aizskarot citus, 

 • Pārmērīga aizņemtība ar sevi, tieksme spoguļoties,

 • Sevis izrādīšana, dižošanās,

 • Paviršība, nevērība pret sevi un citiem,

 • Rūpes, ko domās apkārtējie,

 • Sarežģītu vārdu, tematu izmantošana sarunā, lai klausītājs nesaprot,

 • Savas izturēšanās manieres mainīšana atkarībā ar ko runā,

 • Necilu ļaužu ignorēšana,

 • Savu problēmu neapzināšanās - “Man viss kārtībā!”,

 • Ietiepība, tieksme vienmēr pateikt pēdējo vārdu,

 • Oponenta vai konkurenta nostādīšana neērtā situācijā,

 • Nevēlēšanās dalīties ar savām zināšanām, lai paliktu par situācijas noteicēju,

 • Maza vai pārlieku liela uzmanība pret savu ķermeni,

 • Personīgās nelietderības, niecības sajūta,

 • Elka radīšana no sevis vai no citiem,

 • Neapzinātas rīcības,

 • Nespēja iet uz kompromisu, ieķīlēšana, ietiepība,

 • Tieksme risināt citu problēmas, ja to neprasa.

 

Nerisinās vēlamās dzīves jomas, lietas, mērķi.