Kas ir darbs ar sevi?

     Cilvēks ir- informācijas un enerģijas kopums, kas sastāv no fiziskā ķermeņa, Dvēseles, Gara.

Dvēsele ir substance, kur ir izjūtas, tās vada un veido mūsu dzīvi!

Katrā cilvēkā ir izjūtas:

pozitīvas- harmonija un negatīvas- disharmonija

     Lai Dvēselē rastos vajadzīgās izjūtas- mīlestība, labestība, cilvēcība, līdzsvars, cieņa, maigums, siltums, gaisma, līdzcietība, iejūtība tās vajag veidot. Kur atrodas cilvēka uzmanība- apziņa, tas veidojas un notiek.

    Mūsu raksturs, dzīves uzskati, īpašības, dzimta, iepriekš sakrātais ir mūsu liktenis, kuru var un vajag mainīt.

Mainīt kā?

Mainīt kāpēc?

Mainīt cik ilgi?

     Nevis dzīvot tajās izjūtās, kas ir, bet veidot tās izjūtas, kuras ir vajadzīgas, lai Dvēsele dzīvotu harmonijā, līdzsvarā. Veidojot savu attieksmi, mainās dzīves procesi un liktenis.

   Kāpēc nevar ilgstoši palikt labos apstākļos, nepilnveidojot sevi iekšējā pasaulē, darbā, interesēs, hobijā? Rodas neapmierinātība no pateicības trūkuma par visu, kas jau ir.

Pagātne                                Tagadne                               Nākotne

Aktivizējas:

prasības,

agresija,

citu dzīvju dzīvošana,

vērtēšana,

nosodījums,

baudas,

pazemošana,

neapmierinātība.

     Cilvēks ir kā trauks, kurā jau piedzimstot ir informācija un enerģija. Šī trauka saturs visu laiku jāuzlabo, jāattīsta, jāpilnveido.

Ja nonākam labos apstākļos un sākam tos baudīt, bet nepilnveidojam uz uzlabošanu, tad nāk audzināšana. Jo pamazām uzaktivizējas negatīvais iepriekš sakrātais.

Kā reģistrēt izjūtas, iepazīt, saprast, uztvert stāvokļus?

     Pati dzīve visu rāda priekšā. Ja cilvēks to, kas notiek, uztver kā normu, tad viņš sāk dzīvot pēc sabiedrības programmām, normām, atkarībām.

    Jo vairāk aiziet no sevis, jo vairāk uzskata audzināšanu par normu. Jo vairāk cilvēks zin sevi un dzīvi, jo vairāk izjūt, uztver dzīves brīdinājumus par saviem pārkāpumiem, vēl negaidot audzināšanu.

     Tā ir apzināta dzīvošana un rīcības. Uzņemties atbildību par savām rīcībām, vārdiem, domām, izjūtām, zemapziņu.