Cēloņu un seku likumsakarības cilvēka dzīvē

 

     Cilvēka dzīvē nekas nav nejauši. Viss notiek ciešā mijiedarbībā. Mēs katrs esam Dieva daļiņa. Visi esam vienoti un pakļauti Visuma cēloņu un seku likumam.

      Katra cilvēka atbildība ir zināt cēloņu un seku likumu, lai mēs negrēkotu un dzīvotu pēc Dievišķiem principiem savā dzīvē.

      Cilvēka fiziskā un materiālā pasaule ir cieši saistīta ar cilvēka enerģētisko pasauli. Jebkuram dzīves notikumam cēlonis vienmēr ir meklējams cilvēka paša enerģētikā – rīcībās, domās, vārdos, izjūtās un zemapziņā. To ir iespējams mācīties saprast, atrast un izmainīt, tādā veidā uzlabot dzīves apstākļus un sasniegt savus dzīves mērķus.

      Cilvēka dzīvē neviens ne pie kā nav vainīgs. Visumā viss notiek taisnīgi un pareizi. Dzīvē notiek tas, ko cilvēks pats ir iepriekš izveidojis ar savām rīcībām, vārdiem, domām un izjūtam. Nav nozīme meklēt attaisnojumus, vainot citus cilvēkus un apstākļus, labāk ieskatīties sevī – meklēt atbildes dzīvē notiekošajā sava paša enerģētikā.

      Dzīves mērķis ir iepazīt cilvēcību, Dieva Mīlestību, attīstīt savu Dvēseli, realizēt sevi kā personību un sasniegt savas dzīves mērķus.

 

Viss, kas ar mums notiek, ir mūsu dzīves skola un attīstība.

 

     Trīs lekciju laikā Tev ir iespēja iegūt patiesu, skaidru un dziļu sapratni par cēloņu un seku likuma darbības principiem cilvēkā un dzīves notikumos.
     Lekcijas ir piemērotas katram, kas vēlas izprast savas dzīves notikumus un to mijiedarbību ar cilvēka enerģētisko pasauli.

      Lekcijas būs ceļvedis padziļinātai cilvēka enerģētikas uzbūves un darbības iepazīšanai, dzīves sapratnei un apzinātai veiksmes veidošanai.

Ieskats 3 lekciju ciklā "Cēloņu un seku likumsakarības cilvēka dzīvē":
 

o Cilvēka enerģētikas uzbūve.
o Aura, čakras un enerģiju kanāli.
o Enerģētikas mijiedarbība ar fizisko pasauli.
o Dzīves kāpumi un kritumi.
o Pozitīvā un negatīvā ietekme uz cilvēka Dvēseles struktūrām.
o Energoinformatīvie veidojumi.
o Cēloņu un seku likuma darbība dzīves notikumos.
o Apziņas izvēle.
o Reakcijas uz notiekošo.
o Sevis un dzīves apzināšanās.
o Katrā nodarbībā meditācija ar īpašu Aktavio Lioss mūziku, video un dabas skaņām, kas dziļi attīra un harmonizē cilvēka Dvēseles struktūras.

Vienas nodarbības ilgums: 1.5h, maksa 70 Eur


Norises vieta: Brīvības 37-8-2, Rīga. 5.stāvs

Pieteikumiem: +371 26423699, music@lawiogold.com

 

Mēs sniedzam Lioss Aktavio dzīves mācības, mīlestībā veidotos video, mūziku, dabas skaņas.

Dalāmies ar savu pieredzi, piedzīvoto un darbiem.

Pie mums var iegūt sapratni par dzīves procesiem
un to risināšanas iespējām.
Vadām un apmācām meditācijas, iepazīt sevi, dzīvi un cēloņu- seku likumsakarības.
Kontakti
Rīga. Brīvības iela 37-8-2
saule@lawio.info
tel: +371 25373635