Mīlestības enerģija Dvēseli baro, piepilda, silda, 

negatīvais to deformē

Mīlestības

sastāvdaļas

Dieva likumi. Kādos veidos pamatā ietekmē negatīva enerģija un deformējumi

Audzināšanas

veidi

Kas pilda negatīvās karmas trauku un kas to attīra un uzlabo

Karmas

trauks

Enerģētikas un fiziskā ķerme'ma, orgānu masāža.

sistēmu darbūbas uzlabojums

Tibetas

dziedošie trauki

meditācijas vajadzība, nozīme, dažādība atkarībā no rezultātiem no vajag sasniegt

Meditācija

No dzīves pieredzes redzējums, klas ir garrīgums

Kas ir

garīgums

Kas ir cilvēks un viņa enerģētika. Kāpēc ir ciešanas, sāpes, problēmas

Autora teiktais

Lioss Aktavio

Krāsas, formas, skaņas, daba, enerģija, vienotība, atpūta, aizraujoši, interesanti

Video autordarbi attīstībai

Stāsti, kanļi, notikumi, zemapziņas procesi

e grāmata

Privāti

Likumsakarības vielmaiņa

Pieredze pa dzīves ceļu virzoties attīstības meklējumos

Ivetas dzīves

pieredze

Pārdomas no dzīves un notikumiem atspoguļoti dzejā

Dzeja

Skaidrīte Žvarte

Privāti

Ilze dzīves

pieredze

Mirklis pārdomu, atklāsmes, redzējuma un sajūtu

Mirdza

Laika pulkstenis

Privāti

Mīlestības

sastāvdaļas

Privāti

Mīlestības

sastāvdaļas

 

Mēs sniedzam Lioss Aktavio dzīves mācības, mīlestībā veidotos video, mūziku, dabas skaņas.

Dalāmies ar savu pieredzi, piedzīvoto un darbiem.

Pie mums var iegūt sapratni par dzīves procesiem
un to risināšanas iespējām.
Vadām un apmācām meditācijas, iepazīt sevi, dzīvi un cēloņu- seku likumsakarības.
Kontakti
Rīga. Brīvības iela 37-8-2
saule@lawio.info
tel: +371 25373635